Coaching

Herken je dit?

Je bent een bewuste en betrokken ouder. Jij wilt je dochter helpen, je hebt al veel geprobeerd, maar je weet nu niet meer hoe je het aan moet pakken. Je ziet dat je kind zich terug trekt en het lukt je maar niet om écht in contact te komen met je kind. Het houdt jou bezig. Uiteindelijk ben je er zelf zo geïrriteerd, boos of verdrietig van, dat je in het bekende cirkeltje blijft ronddraaien.

Samen gaan we er aan werken dat jouw dochter weer tot bloei komt en haar dromen weer kan najagen.

Mijn wijze van coaching helpt om

 

 • zelfverzekerdheid en tevredenheid te vergroten.

 • jezelf te leren uiten en leren uitspreken.

 • te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

 • je emoties uit te spreken en deze een plek te geven.

 • te leven vanuit (zelf)vertrouwen.

 • helpende gedachten te creëren, die je echt verder helpen.

 • problemen te vertalen naar oplossingen.

Werkwijze

De eerste aanzet om aan een buitenstaander jouw verhaal te vertellen vergt veel moed. Dit realiseer ik me goed. Het is belangrijk dat jullie je bij mij op je gemak voelen en dat er een basis van veiligheid en vertrouwen is. Pas als dit er is, gaan we verder. 

Kindercoaching is zeer geschikt om je kind weer op weg te helpen, maar jij bent als ouder een belangrijke en onmisbare schakel in het geheel. Zelfs als de hulpvraag zich buitenhuis afspeelt. Om die reden vind ik het belangrijk om het intake gesprek plaats te laten vinden met de ouder(s), zonder je dochter. Samen bepreken we, waar jullie tegenaan lopen, wat jullie hebben meegemaakt, maar vooral naar wat jullie verlangen voor de toekomst is. 

Op basis van de informatie uit het intakegesprek krijg je een eerlijk en concreet trajectvoorstel, gebaseerd op realistische verwachtingen en haalbare doelen. Ik werk flexibel en op maat, er is dus geen ‘standaard’-begeleiding. Een traject duurt ongeveer 10 - 20 sessies. 
 

 

Daarna plannen we een afspraak met je dochter, zonder jullie ouders. Ook met je kind ga ik bespreken waar zij tegenaan loopt en gaan we samen doelen formulieren om aan te werken. 


Tijdens het traject wordt er regelmatig kort met je overlegd over de ontwikkeling van je kind. Jij als ouder hebt een actieve rol. Het is van groot belang dat je je dochter stimuleert en steunt tijdens het traject. 

Het traject wordt afgerond met een eindevaluatiegesprek waarin we terugblikken op de begeleiding en de behaalde doelen. Jullie zijn nu klaar om zelfstandig verder te gaan!

Systemisch werken

 

In de begeleiding kijk ik altijd naar de systemen waarin ouders en kinderen zich bevinden. 

 

Wij mensen zijn sociale wezens en maken deel uit van veel groepen, soms zelfs onbewust. Een systeem is niets anders dan een groep mensen die (voor kortere of langere tijd) bij elkaar is. Denk aan je gezin waarin je geboren bent, het gezin waar je nu in leeft, je werk, je vrienden, je school, klas, sportclub, muziekvereniging en ga zo maar door…

Je draagt als het ware alle systemen waar je een onderdeel van bent met je mee. 

 

Deze groepen hebben bepaalde “regels”. Bovendien heeft ieder lid van een systeem een bepaalde positie met daarbij behorende verantwoordelijkheden. Je doet je best om datgene te doen, wat het beste is voor het systeem en ervoor te zorgen dat je van de groep deel kan blijven uitmaken. Je ontwikkelt een bepaald gedragspatroon om de balans van dat systeem in stand te houden of juist te herstellen, ook al voelt dat voor jou als persoon niet optimaal of zelfs ronduit slecht. 

Het komt regelmatig voor dat mensen de verkeerde positie ingenomen hebben waardoor verwarring en problemen zijn ontstaan. 

 

Een voorbeeld kan zijn dat een zoon zich verantwoordelijk voelt voor zijn moeder die alleen achterbleef na de scheiding. De zoon probeert de taken van de ontbrekende vader over te nemen. 

Of een jongste dochter probeert goed te maken dat de oudste zoon het familiebedrijf niet wilde overnemen. Het innemen van de juiste plek brengt het systeem weer tot rust. 

Een systeem kan op zich ook evenwichtig verdeeld zijn, maar er kan sprake zijn van ontbrekende vaardigheden of belemmerende gedachten.

Dan zal de begeleiding zich hier op toespitsen. Hierbij maak ik gebruik van de positieve kwaliteiten en vindingrijkheid van het kind. 

Voor jongeren

 

Je leven is behoorlijk turbulent en er komt nogal wat op je af: Je bent de hele dag bereikbaar en je komt steeds in situaties terecht die gepaard gaan met hoge verwachtingen van ouders, je omgeving en jezelf. Je staat voor veel keuzes en vervolgstappen, de studie, een bijbaantje, ga ik op kamers en hoe combineer ik dit allemaal: Je ervaart veel druk!

 

 

Je stelt jezelf de vragen: 

 • Wie ben ik eigenlijk en wat wil ik? 

 • Hoe sta ik steviger in mijn schoenen of krijg ik meer focus? 

 • Hoe kan ik dichter bij mezelf blijven? Wat is mijn plek?

 • Hoe presenteer ik mezelf naar de buitenwereld?

 • Hoe krijg ik hart en verstand op één lijn? 

 • Ga ik studeren, werken of reizen?  

 • Ga ik uit huis of toch niet?

 

Dit zijn vragen die voor veel keuzestress kunnen zorgen. Je merkt dat je vast dreigt te lopen en dit heeft impact op je dagelijkse leven. Je schoolprestaties gaan achteruit, het lukt niet goed om aansluiting te vinden bij je vrienden, vriendinnen of klasgenoten of het lukt je niet om een liefdesrelatie aan te gaan terwijl je dit wel graag wilt. Misschien lukt het je niet om een goede dagplanning te maken of heeft het zijn weerslag op je gezondheid. Het is heel begrijpelijk dat je hierbij best een steuntje in de rug kunt gebruiken. Als coach kan ik je helpen om verantwoorde keuzes te maken en daarbij toch dicht bij jezelf te blijven. Ik kan je helpen om je eigen weg te vinden, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de consequenties van je keuzes te aanvaarden.