top of page

Ik bied 1-op-1 trajecten aan dat helemaal aansluit op de persoonlijke vraag, wensen en behoeftes van de jeugdige en haar ouders. 

Ik streef er altijd naar om de belangrijkste mensen rondom de aangemelde jeugdige te betrekken; dat vergroot de kans op verandering (denk aan ouders, broers of zussen, belangrijke steunfiguren, school etc.)

Tijdens elk traject werk ik samen met een vaste regiebehandelaar (haar achtergrond is orthopedagoog generalist). Zij is altijd aanwezig bij het intake gesprek, waar nodig bij evaluaties en het afsluitende gesprek, ze is mijn sparringpartner en voert diagnostiek uit als dat nodig is. 

Waar nodig schakel ik externe disciplines in te denken valt aan een systeemtherapeut, orthopedagoog, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut etc. Met elke discipline streef ik naar het behalen van de doelen van de jeugdige en/of het gezin.  

Ik bied verschillende behandelvormen aan, welke ik  veelal met elkaar combineer. 

Hieronder volgt achtergrond informatie over enkele van deze behandelvormen. 

praktijk in kracht 2022 web (12).jpg

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

IK WERK VANUIT....

de oplossingsgerichte therapie. Tijdens de sessie wordt de jeugdige gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en uit te proberen. Praten over moeilijkheden wordt praten over mogelijkheden. Uiteraard is er ook aandacht voor erkenning van de problemen waarmee de jeugdige te maken heeft en ligt de aandacht nadrukkelijk bij het erkennen en verder ontwikkelen van de sterke kanten en positieve eigenschappen.

Daarnaast werk ik vanuit de positieve psychologie. Ik onderzoek met de jeugdige naar alles wat het leven de moeite waard maakt. Het gaat om onderzoek naar de voorwaarden en processen die leiden tot optimaal functioneren. De jeugdige onderzoekt op deze manier haar goede eigenschappen en sterke kanten en kan op deze manier gaan bouwen aan wat er al goed gaat. 

IK WERK VANUIT....

Ook ben ik cognitief gedragstherapeutisch werker (CGT). Ik zet geregeld hulpvormen vanuit deze therapie in om de jeugdige te leren hoe ze met hun negatieve gedachtes en gevoelens over zichzelf en hun omgeving om kunnen gaan. Op deze manier leert de jeugdige haar stemming beter te beheersen en haar gedrag beter af te stemmen op wat ze wil bereiken.

Tijdens het traject wordt altijd op systeem therapeutische wijze besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals het gezin, werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem van de jeugdige en / of haar gezin. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. Tijdens het traject worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

praktijk in kracht 2022 web (20).jpg
bottom of page